Radno vrijeme svega

Gruntovnica – uknjižba – dokumenti i pristojbe

Opis

Gruntovnica – uknjižba – dokumenti i pristojbe

 

uknjizba papiri

Uknjižba u Gruntovnici – Potrebni dokumenti i  pristojbe –  upis prava vlasništva, hipoteka, fiducija  i uknjižba brisanja 

 

Uknjižba  – upis prava vlasništva može se izvršiti u Gruntovnici (Zemljišnoknjižnom odjelu građanskog općinskog suda) koji je nadležan za područje na kojem se nekretnina nalazi. Vlasništvo se može steći na temelju više različitih pravnih poslova, sudskom odlukom ili temeljem zakona, pa se tako i uknjižba može izvršiti  po više različitih osnova, za što su Vam potrebni različiti dokumenti i pristojbe.

 

U nastavku donosimo popis dokumenata i iznose potrebnih sudskih pristojbi za svaki od načina uknjižbe vlasnistva u Gruntovnicu, uz napomenu da svi dokumenti moraju biti sastavljeni ispravno, a podaci (brojevi čestica, imena starih vlasnika…) moraju biti usklađeni sa stanjem u zemljišnoj knjizi – Gruntovnici, kako bi se izvršila uknjižba. Ako se, npr. podaci o adresi dosadašnjeg vlasnika na ugovoru o darovanju ili kupoprodaji ne slažu  s podacima iz Gruntovnice dodatno je potrebno dostaviti izvornik rodnog lista (Matični ured) ne starijeg od 6 mjeseci i potvrdu o prebivalištu (MUP).

 

Da bi se izvršila uknjižba u svim slučajevima dokumenti moraju biti ovjereni, odnosno stranka iz ugovora  čije se pravo ograničava, opterećuje, ukida ili prenosi na drugu osobu (prodavatelj u kupoprodajnomo ugovoru, darovatelj u darovnom, vjerovnik-banka kod brisanja hipoteke itd.) mora izvršiti ovjeru potpisa (Javni bilježnik).

 

Napominjemo da se uknjižba u Gruntovnicu ne može izvršiti bez OIB-a vlasnika.

 

Za prijedloge koji se u nastavku navode kao dio potrebne dokumentacije za uknjižbu postoje obrasci, a   možete ih lako nabaviti  u Narodnim novinama ili  na kioscima u Gruntovnici i to:

– Prijedlog za upis uknjižbe/predbilježbe

– Prijedlog za upis zabilježbe

– Prijedlog za upis založnog prava

Prijedlog za upis brisanja založnog prava

 

Ako su Vaši dokumenti “uredni”, odnosno ako ste nekretninu na bilo koji način stekli od vlasnika upisanog u Gruntovnicu te se podaci o vlasniku i nekretnini na Vašim dokumentima i u Gruntovnici slažu,  sam upis vlasništva trebao bi biti prilično jednostavan i bez velikog troška. No ako ste nekretninu kupili, dobili ili naslijedili od izvanknjižnog vlasnika koji nije upisan u Gruntovnicu očekuje Vas nešto kompliciranji posao. Vjerojatno ćete u parničnom postupku trebati dokazivati vlasništvo, za što će Vam trebati pomoć odvjetnika, koji svoje usluge naplaćuju prema važećoj tarifi, a tarifa veže trošak odvjetnika uz vrijednost predmeta spora, odnosno, u ovom slučaju vrijednost vaše nekretnine. Dobra je vijest da, ukoliko je nekretnina nesporno Vaša, iako su u Gruntovnici upisani drugi formalni vlasnici, ovakve parnice uglavnom ne traju dugo i nisu previše komplicirane. S pravomoćnom presudom kojom je na kraju parničnog postupka utvrđeno da ste vlasnik tražite dalje od Gruntovnice upis vlasništva.

 

Koliko ćete morati čekati da Gruntovnica izvrši uknjižbu, ne može se sa sigurnošću reći. Naravno, u najvećim sudovima najveća je gužva i najviše se čeka i razlike u vremenu čekanja velike su između pojedinih većih i manjih sudova. U svakom slučaju, stanje možete provjeriti internetski, osobno ili eventualno telefonom.

 

Uknjižba  – Dokumenti i pristojbe za upis u Gruntovnicu 

DAROVANJE

Dokumenti:

–          Prijedlog u dva primjerka

–          Ugovor o darovanju

–          Dokaz o državljanstvu stjecatelja prava vlasništva (Domovnica ne starija od 30 dana, osobna iskaznica ili  putovnica)

Pristojba:  250,00 kn

 

KUPOPRODAJA

 

Dokumenti:

–          Prijedlog u dva primjerka

–          Ugovor o kupoprodaji

–          Dokaz o državljanstvu stjecatelja prava valsništva (Domovnica ne starija od 30 dana, osobna iskaznica, putovnica)

Pristojba:  250,00 kn

 

Vlasnik nekretnine osoba postaje tek nakon upisa prava vlasništva u Gruntovnicu – nakon što se izvrši uknjižba. Iako ste sklopili valjani ugovor o kupoprodaji ili darovanju i platili cijenu nekretnine i sve dodatne troškove ovjere i poreza i sl., ugovor nije dokaz vlasništva već  temelj za upis prava vlasništva u Gruntovnicu, kojim činom zapravo postajete vlasnik i možete dobiti vlasnički list, koji služi kao dokaz vlasništva.

 

Izdavanje vlasničkog lista stajat će Vas 30,00 kuna pristojbi.

 

 

OSTAVINA

Uknjižba ide „automatski“; pravomoćno rješenje o nasljeđivanju sud ili javni bilježnik, koji su proveli ostavinski postupak i donijeli rješenje, po službenoj dužnosti su dužni  dostaviti Gruntovnici te stranka ne plaća pristojbu.

 

U slučaju da stranka osobno dostavlja  rješenje potrebni su sljedeći dokumenti:

–          Prijedlog u dva primjerka

–          Rješenje o nasljeđivanju sa klauzulom pravomoćnosti

Pristojba:  50,00 kn ili dokaz o oslobođenju plaćanja sudske pristojbe

 

ZAMJENA

Dokumenti:

–          Prijedlog u dva primjerka

–          Ugovor o zamjeni

Pristojba:  250,00 kn

 

DIOBA – RAZVRGNUĆE SUVLASNIŠTVA

Dokumenti:

–          Prijedlog u dva primjerka

–          Ugovor o diobi

Pristojba   50,00 kn

 

Čestice koje su predmet diobe ili razvrgnuća moraju biti upisane u zemljišnoj knjizi, a ako  tek nastaju temeljem prijavnog lista Katastra, prije podnošenja prijedloga za diobu/razvrgnuće izvršava se  u Katastru cijepanje i formiranje novih čestica, o čemu Katastar po službenoj dužnosti izvještava Gruntovnicu uz dostavu prijavnog lista, kopije plana i pravomoćnog rješenja o promjeni.

 

 

ETAŽIRANJE

 

Dokumenti:

–          Prijedlog u dva primjerka

–          Etažni elaborat potvrđen od strane nadležnog tijela

–          Međusuvlasnički ugovor (ako se radi o više suvlasnika)

–          Ovjereno očitovanje (ako se radi o jednom vlasniku)

–          Pristojba od 50,00 do 250,00 ili kn ovisno o prijedlogu

 

 PRIVREMENA MJERA

Vrši se službenim putem, a ako je poduzima stranka potrebni dokumenti su:

–          Prijedlog (2x)

–          Sudska odluka

Pristojba:  100,00 kn

 

 

HIPOTEKA I FIDUCIJA

 

Ako ste nekretninu kupili na hipotekarni kredit prvo morate upisati kredit – hipoteku. U pravilu se upis hipoteke ili fiducijara u Gruntovnicu vrši netom prije nego vjerovnik (uglavnom banka) prenese novac na Vaš račun. U banci Vam izdaju potrebne dokumente s kojima idete u Gruntovnicu. Isprave moraju biti solemnizirane kod Javnog bilježnika. Gruntovnica izdaje rješenje o upisu hipoteke i izdaje Vam vlasnički list (izvadak iz zemljišne knjige) s upisanom hipotekom ili fiducijom te s takvim vlasničkim listom idete u banku, nakon čega banka vrši prijenos sredstava na Vaš račun.

 

Kada otplatite kredit banka (vjerovnik) će vam izdati tzv. brisovnicu, na kojoj je izvršena ovjera potpisa za osobu koja je u ime banke ovlaštena potpisati tu ispravu. Brisovnica s ovjerenim potpisom (javni bilježnik) predaje se Gruntovnici – Zemljišnoknjižnom odjelu općinskog suda s prijedlogom za brisanje hipoteke.

 

I hipoteka i fiducija su  pravni instrumenti osiguranja novčane tražbine vjerovnika upisom  prava u zemljišnu knjigu. Hipoteka je osiguranje novčane tražbine upisom založnog prava na listu „C“ vlasničkog lista  (teretovnici). Vjerovnik upisuje založno pravo na nekretninu.

 

Fiducija  je službeno sudsko i javnobilježničko osiguranje prijenosom vlasništva nekretnine na vjerovnika. Vjerovnik se, dakle,  kao vlasnik upisuje u list B vlasničkog lista – vlastovnicu i   za vrijeme dok se ne otplati kredit (dug)  upisan je kao vlasnik, ali uz istodobnu zabilježbu kako je taj prijenos vlasništva na vjerovnika učinjen jedino radi osiguranja tražbine. Takvo se pravo vlasništva nakon otplate duga i provedene procedure briše.

 

Hipoteka

 

Dokumenti:

–          Prijedlog u dva primjerka

–          Ovjereni ugovor o kreditu

Pristojba od 250,00 kn

 

Pristojba 250,00 kuna plaća se ako je uz prijedlog priložen ugovor o kreditu koji nije solemniziran a  ako je ugovor solemniziran ne plaća se sudska pristojba.

 

 

Fiducijarni prijenos

 

Dokumenti:

–          Prijedlog u dva primjerka

–          Ugovor ili sporazum solemniziran kod javnog bilježnika

Nema pristojbe

 

 

 

UKNJIŽBA BRISANJA   

Uknjižba brisanja  hipoteke

 

Dokumenti:

–          Prijedlog u dva primjerka

–          Brisovnica – Izjava o brisanju ili brisovnom očitovanju sa izvršenom ovjerom potpisa vjerovnika

–          Potvrda iz Registra Trgovačkog suda o ovlaštenju fizičke osobe ako fizička osoba predstavlja pravnu osobu kao vjerovnika

Pristojba: 50,00 kn

 

 

Važna napomena: radnovrijeme.info NIJE SLUŽBENA STRANCA NITI JEDNE OD USTANOVA NITI OSTALIH SUBJEKATA ČIJE RADNO VRIJEME OBJAVLJUJE. Članci sa radnim vremenima, kao i članci s aktualnostima isključivo su informativnog karaktera a za detaljnije informacije molimo posjetite službene stranice subjekata.

Slična radna vremena

By: RadnoVrijeme.info Radno vrijeme info vam donosi sva radna vremena trgovina, tvrtki i institucija na jednom mjestu.