Radno vrijeme svega

Državna uprava i institucije

 • Porezna uprava Okučani

  Radno vrijeme, adresa, kontakt telefoni i popis ispostava Porezna uprava Područni ured Slavonski Brod Ispostava Okučani   Područni ured Slavonski Brod Ispostava Okučani 35430 Okučani, Trg dr. Franje Tuđmana 1   Centrala 035-213-390 Faks 035-213-391   Radno vrijeme 7:00-15:00 Rad … Više »

 • Porezna uprava Nova Gradiška

  Radno vrijeme, adresa, kontakt telefoni i popis ispostava Porezna uprava Područni ured Slavonski Brod Ispostava Nova Gradiška Porezna uprava Nova Gradiška Područni ured Slavonski Brod Ispostava Nova Gradiška 35400 Nova Gradiška, Trg kralja Tomislava 1   Centrala 035-213-360 Faks 035-361-625 … Više »

 • Porezna uprava Slavonski Brod

  Radno vrijeme, adresa, kontakt telefoni i popis ispostava Porezna uprava Područni ured Slavonski Brod Ispostava Slavonski Brod Porezna uprava Slavonski Brod   Područni ured Slavonski Brod 35000 Slavonski Brod, Petra Svačića 1B   Centrala 035-213-200 Faks 035-213-201 Savjetnik poreza na … Više »

 • Porezna uprava Područni ured Slavonski Brod

  Radno vrijeme, adresa, kontakt telefoni i popis ispostava Porezna uprava Područni ured Slavonski Brod Porezna uprava Slavonski Brod Petra Svačića 1B, 35000 Slavonski Brod Faks 035-213-201 Savjetnik poreza na dohodak 035-213-250 Savjetnik poreza na dobit 035-213-335 Savjetnik poreza na dodanu … Više »

 • Porezna uprava Petrinja

  Radno vrijeme, adresa, kontakt telefoni i popis ispostava Porezna uprava Područni ured Sisak Ispostava Petrinja   Područni ured Sisak Ispostava Petrinja Adresa: 44250 Petrinja, Gundulićeva 2 Telefon: Centrala 044-554-850 Faks 044-554-863 Radno vrijeme 7:30-15:30 Rad sa strankama 8:00-13:30 Dnevni odmor … Više »

 • Porezna uprava Novska

  Radno vrijeme, adresa, kontakt telefoni i popis ispostava Porezna uprava Područni ured Sisak Ispostava Novska Područni ured Sisak Ispostava Novska Adresa: 44330 Novska, Trg dr. Franje Tuđmana 2  Telefon: Centrala 044-554-780 Faks 044-554-799 Radno vrijeme 7:30-15:30 Rad sa strankama 8:00-13:30 … Više »

 • Porezna uprava Kutina

  Radno vrijeme, adresa, kontakt telefoni i popis ispostava Porezna uprava Područni ured Sisak Ispostava Kutina   Porezna uprava Područni ured Sisak Ispostava Kutina Adresa: 44320 Kutina, Trg kralja Tomislava 12 Telefon: Centrala 044-554-820 Faks 044-554-870 Radno vrijeme 7:30-15:30 Rad sa … Više »

 • Porezna uprava Hrvatska Kostajnica

  Radno vrijeme, adresa, kontakt telefoni i popis ispostava Porezna uprava Područni ured Sisak Ispostava Hrvatska Kostajnica Porezna uprava Područni ured Sisak Ispostava Hrvatska Kostajnica 44430 Hrvatska Kostajnica, Vladimira Nazora 9 Telefon: Centrala 044-554-830 Faks 044-554-833 Radno vrijeme: 7:30-15:30 Rad sa … Više »

 • Porezna uprava Gvozd

  Radno vrijeme, adresa, kontakt telefoni i popis ispostava Porezna uprava Područni ured Sisak Ispostava Glina   Porezna uprava Područni ured Sisak Ispostava Gvozd Adresa: 44410 Gvozd, Trg dr. Franje Tuđmana 6 Telefon: Centrala 044-554-683 Faks 044-881-034 Radno vrijeme: 7:30-15:30 Rad … Više »

 • Porezna uprava Glina

  Radno vrijeme, adresa, kontakt telefoni i popis ispostava Porezna uprava Područni ured Sisak Ispostava Glina   Porezna uprava Područni ured Sisak Ispostave Porezna uprava Područni ured Sisak Ispostava Glina Adresa: 44400 Glina, Trg bana Jelačića 3 Telefon: Centrala 044-554-870 Faks … Više »