Radno vrijeme svega

Zračni prijevoz

 • Aerodromska policija Pula

  Aerodromska policija Pula nalazi se u sklopu Zračne luke Pula, na udaljenosti 7 kilometara od centra grada Pule.

 • MUP Aerodromska policija Zadar Zemunik radno vrijeme

  specijalizirana policijska postaja za obavljanje poslova aerodromske policije na Stalnom međunarodnom graničnom prijelazu I. kategorije na Zračnoj luci Zadar.

 • MUP Dubrovnik Ćilipi radno vrijeme

  Specijalizirana postaja aerodromske policije na području Zračne luke Dubrovnik. obavlja poslove temeljne policije, granične policije i poslove protueksplozijske zaštite.

 • Postaja aerodromske policije Split radno vrijeme

  Postaja aerodromske policije Resnik na svom teritorijalnom području pokriva cjelokupno područje Zračne luke “Split-Kaštela”. Osnovna zadaća postaje aerodromske policije je provedba zadaća iz domene sigurnosti zračnog prometa, kao i poslovi kontrole prelaska državne granice, uz obavljanje svih ostalih poslova iz djelokruga rada policije.

 • Aerodromska policija Rijeka

  Aerodromska policija Rijeka

  Teritorijalna nadležnost: Postaja se nalazi u Zračnoj luci Rijeka na području općine Omišalj na otoku Krku.

 • Aerodromska policija Zagreb Pleso radno vrijeme

  Aerodromska policija Zagreb Pleso radno vrijeme