Radno vrijeme svega

MUP radno vrijeme Zadarska županija

 • Policijska uprava Zadarska radno vrijeme

  Policijske postaje PU Zadarske: Policijska postaja Zadar radno vrijeme Policijska postaja II Zadar radno vrijeme Prometna policija Zadar radno vrijeme Pomorska policija Zadar Aerodromska policija Zadar Zemunik radno vrijeme Policijska postaja Obrovac radno vrijeme  Policijska postaja Benkovac radno vrijeme Policijska … Više »

 • Policijska postaja Obrovac radno vrijeme

    Policijska postaja Obrovac specijalizirana je postaja temeljne policije. Pokriva područje: grada Obrovca s mjestima Bilišane, Bogatnik, Golubić, Gornji Karin, Kaštel Žegarski, Komazeci, Krupa, Kruševo, Muškovci, Nadvoda, Obrovac, Zelengrad općinu Jasenice s mjestima Jasenice, Rovanjska, Zaton Obrovački, općinu Starigrad s … Više »

 • Policijska postaja Benkovac radno vrijeme

  Policijska postaja Benkovac radno vrijeme

  Policijska postaja Benkovac je mješovita policijska postaja i na području svoje teritorijalne nadležnosti obavlja poslove temeljne, kriminalističke policije te u sklopu rada obavlja i upravne poslove (prijave promjene prebivališta i boravišta, izdavanje osobnih iskaznica, putovnica, prometnih i vozačkih dozvola, rješavanje … Više »

 • Policijska postaja Donji Srb radno vrijeme

  Policijska postaja Donji Srb u djelokrugu svojih poslova ima opće (temeljne) poslove, poslove nadzora državne granice, poslove krim. policije i poslove nadzora i kontrole cestovnog prometa. Upravne poslove za postajno područje PP Donji Srb obavlja PP Gračac. Na dužini granične crte … Više »

 • Policijska postaja Pag radno vrijeme

  Teritorijalna nadležnost: na području tri lokalne samouprave: grada Paga (naseljena mjesta Pag, Šimuni, Proboj, Košljun, Bošana, Gorica, Stara Vasa, Dinjiška, Miškovići, Vlašići, Smokvica) ,općine Povljana (naseljeno mjesto Povljana) i općine Kolan (naseljena mjesta Kolan, Kolanjski Gajac i Mandre) sa nenaseljenim … Više »

 • Policijska postaja Gračac radno vrijeme

 • Policijska postaja Biograd radno vrijeme

  Policijska postaja Biograd mješovita je policijska postaja u kojoj djeluju operativno dežurstvo, temeljna policija, kriminalistička policija i upravni poslovi. Područje odgovornosti PP Biograd obuhvaća: Grad Biograd n/m, Općinu Pakoštane (ista obuhvaća mjesta Pakoštane, Drage i Vrana), Općinu Sv. Filip i … Više »

 • Pomorska policija Zadar radno vrijeme

 • Prometna policija Zadar radno vrijeme

  Specijalizirana ustrojstvena jedinica policije, PU zadarske sa sjedištem u Zadru. Obuhvaća područja gradova Zadar i Nin, te općine: Vir, Privlaka, Vrsi, Kali, Preko, Kukljica, Sali, Bibinje, Sukošan, Škabrnja, Zemunik Donji, Galovac, Poličnik, Ražanac, Posedarje i Novigrad, te cestovnu mrežu otočnog … Više »

 • MUP Aerodromska policija Zadar Zemunik radno vrijeme

  specijalizirana policijska postaja za obavljanje poslova aerodromske policije na Stalnom međunarodnom graničnom prijelazu I. kategorije na Zračnoj luci Zadar.