Radno vrijeme svega

MUP radno vrijeme Osječko-baranjska županija

 • Policijska uprava Osječko-baranjska radno vrijeme

  Policijska uprava Osječko-baranjska radno vrijeme

  U Policijskoj upravi osječko-baranjskoj djeluju: Ured načelnika Operativno komunikacijski centar policije Sektor policije Sektor za granicu Sektor kriminalističke policije Sektor pravnih, financijskih i tehničkih poslova Sektor upravnih i inspekcijskih poslova Policijske postaje PU Osječko-baranjske: Policijska postaja Osijek I radno vrijeme  … Više »

 • Postaja prometne policije Osijek radno vrijeme

  Teritorijalna nadležnost: Područje koje je teritorijalno u nadležnosti I. PP Osijek, II. PP Osijek, PP Čepin i PGP Dalj, ukupne površine 659 četvornih kilometara, kroz koje se proteže mreža kategoriziranih cesta u dužini od 392,5 km.

 • Postaja granične policije Beli Manastir radno vrijeme

  Teritorijalna nadležnost: Područje koje se proteže uz državnu granicu s Republikom Mađarskom i Republikom Srbijom.

 • Postaja granične policije Dalj radno vrijeme

  Teritorijalna nadležnost: Područje općine Erdut, te mjesto Sarvaš. Područje PGP Dalj prostire se na površini od oko 160 četvornih kilometara, a nastanjeno je 9 748 stanovnika.

 • Policijska postaja Našice radno vrijeme

  Teritorijalna nadležnost: Područje grada Našica, općina Đurđenovac, Feričanci, Donja Motičina, Podgorač i Koška. Područje PP Našice prostire se na površini od 670 četvornih kilometara, a nastanjeno je 37 274 stanovnik

 • Policijska postaja Belišće radno vrijeme

  Policijska postaja Belišće radno vrijeme

  Teritorijalna nadležnost: Područje gradova Valpova i Belišća, općina Petrijevci i Bizovac. Područje PP Belišće prostire se na površini od oko 375 četvornih kilometara, a nastanjeno je 34 412 stanovnika.

 • Policijska postaja Đakovo radno vrijeme

  Teritorijalna nadležnost: Područje grada Đakova, općina Šodolovci, Semeljci, Trnava, Drenje, Levanjska Varoš, Viškovci, Strizivojna, Satnica Đakovačka i Punitovci. Područje PP Đakovo prostire se na površini od oko 833 četvornih kilometara, a nastanjeno je oko 55 700 stanovnika.

 • Policijska postaja Donji Miholjac radno vrijeme

 • Policijska postaja Beli Manastir radno vrijeme

  Teritorijalna nadležnost: Područje grada Belog Manastira, općina Kneževi Vinogradi, Jagodnjak, Popovac, Petlovac, Draž, Darda, Bilje i Čeminac. Područje PP Beli Manastir prostire se na površini od oko 1 147 četvornih kilometara, a nastanjeno je 43 633 stanovnika.

 • Policijska postaja Čepin radno vrijeme

  Teritorijalna nadležnost: Područje općina Čepin, Antunovac, Vuka, Vladislavci, Ernestinovo, dio općine Šodolovci i dio prigradskih naselja grada Osijeka (Briješće i dio grada Osijeka). Područje PP Čepin prostire se na površini od oko 362 četvorna kilometra, a nastanjeno je 25 730 … Više »