Radno vrijeme svega

Legalizacija objekata

Opis

 

 

Legalizacija objekata 

legalizacija

Legalizacija objekata – Za koje objekte se legalizacija mora provoditi, zbog čega i kako započeti

 

Legalizacija bespravno  izgrađenih objekata odobrena je do 30. lipnja 2013. godine. Legalizacija nije uvjetovana vlasništvom upisanim u Gruntovnici, ali će  nakon 30. lipnja legalizacija biti uvjet za upisivanje vlasništva u Gruntovnici. Legalizacija – što predstavlja, koji su sve troškovi, za koje objekte je legalizacija nužna, kako je i zašto provesti – pročitajte u nastavku.

 

Zašto legalizacija?

Legalizacija objekata je postupak ozakonjenja bespravno izgrađenih objekata i ishođenje potvrda za isto, pri čemu se pojam bespravno izgrađeni objekt odnosi na sve građevine i dijelove građevine koji su izgrađeni ili nadograđeni bez propisanih dozvola. Dakle, legalizacija je potrebna za svaku građevinu, ali i svaki nadograđeni dio (balkon, terasu, čak i prozor i sl.) za koji nemate dozvolu i koji se ne nalazi u projektu. Legalizacija je po sadašnjim uvjetima odobrena do  30. lipnja 2013. godine, nakon čega će, za one koji postupak  nisu pokrenuli, legalizacija objekata biti znatno skuplja, a nelegalizirani objekti neće moći sudjelovati u pravnom prometu, odnosno nećete na njima  moći upisati vlasništvo u gruntovnici. Samim time nećete moći niti založiti nekretninu za hipotekarni kredit, izvršiti etažiranje niti dobiti dozvole za nadogradnju ili adaptaciju. Legalizacija će biti i uvjet  da bi se u objektu mogla registrirati turistička niti bilo koja gospodarska djelatnost, a nelegalizirani objekti teško da će biti atraktivni na tržištu nekretnina, odnosno neće biti osobito  konkurentni kod kupoprodaje. Osobito se sve ovo odnosi na period nakon pristupanja Hrvatske u EU.

 

Kako se provodi legalizacija?

Za one objekte koji će ispunjavati uvjete, legalizacija se obavlja na sljedeći način: Legalizacija započinje odlaskom  u geodetski  ili  arhitektonski ured, čiji će projektant izaći na lice mjesta radi procjene izvedenog stanja.   Geodetska snimka, načinjena od strane ovlaštenog inžinjera geodezije, trebat će   Vam ukoliko Vaš objekt nije ucrtan u katastar, a ako jest, dovoljna Vam je kopija katastarskog plana. Za kuće veće od 400 m2 potrebna je i  izjava o stabilnosti objekta. Legalizacija se nastavlja odlaskom u nadležni Odjel za graditeljstvo gdje ćete zatražiti rješenje o izvednom stanju, uz predočenje  snimke izvedenog stanja i geodetskom snimkom (ili kopijom katastarskog plana) te eventualno izjave o stabilnosti objekta.

 

Legalizacija osim troškova projektnog ureda ima i troškove državnih pristojbi; očekuje Vas plaćanje tzv. naknade za zadržavanje zgrade (za period bespravnog korištenja građevine), komunalnog i vodnog doprinosa te naknade za legalizaciju, prema projektu. Visina vodne i komunalne naknade određuju se sukladno odlukama lokalnih jedinica vlasti. Nakon provedenog postupka, ukoliko nadležni Ured procijeni da je građevina podobna za legalizaciju, dobivate rješenje o izvedenom stanju.

 

Za koje je građevine potrebna legalizacija a za koje ne?

Legalizacija je potrebna, kako je navedeno za sve građevine ali i dijelove građevine bez potrebnih dozvola i koji nisu ucrtani u projekt. Legalizacija na opisani način nije potrebna za objekte sagrađene do 15. veljače 1968. godine. Ti se objekti smatraju izgrađenima legalno,  a dokument kojim to dokazujete je Uvjerenje o starosti građevine koji izdaje  nadležni Ured  za graditeljstvo.  Ured za graditeljstvo izdaje Uvjerenje o starosti objekta za ucrtane objekte, a za neucrtane će Vam trebati i Uvjerenje da je objekt izgrađen prije 15. veljače 1968. godine koje izdaje nadležni Ured za katastar. U slučaju da  katastar ne može izdati takvo uvjerenje morate provesti prehodni postupak dokazivanja starosti građevine, koji uključuje geodetsko snimanje i vještačenje. Nakon ishođenja Uvjerenja Ureda za graditeljstvo legalizacija za ove objekte je i formalno provedena.

 

Da bi se legalizacija započela ne morate imati uredno vlasništvo nad objektom upisano u Gruntovnici, ali nakon 30. lipnja nećete u Gruntovnici moći upisati vlasništvo nad objektima nad kojima nije provedena legalizacija, čime Vaša nekretnina znatno gubi na vrijednosti. Zaključno, jedna od stvari koja nas u budućnosti zasigurno očekuje je legalizacija.

 

 

Slična radna vremena

By: RadnoVrijeme.info Radno vrijeme info vam donosi sva radna vremena trgovina, tvrtki i institucija na jednom mjestu.