Radno vrijeme svega

Kaufland radno vrijeme blagdani Božić 2013. i Nova godina 2014.

Opis

Kaufland radno vrijeme blagdani

Kaufland_WET_001Kaufland radno vrijeme za blagdane u prosincu i siječnju: Badnjak, Božić, Stjepanovo i Silvestrovo 2013., Nova godina i Sveta tri kralja 2014. godine 

U nastavku pronađite redovno radno vrijeme te Kaufland radno vrijeme za blagdane u prosincu i siječnju, za sve Kauflad prodavaonice u Hrvatskoj

Za sva ostala radna vremena za blagdane u prosincu i siječnju informacije potražite u našoj rubrici Aktualna radna vremena. 

 

Kaufland Kaufland
Kneza Branimira 119 Zametska 44
10000 Zagreb 51000 Rijeka
Tel.: 01 / 2958 270 Tel.: 051 / 648 870
po. – su. 07.00 – 23.00 po. – su. 07.00 – 22.00
ne. 07.00 – 20.00 ne. 07.00 – 21.00
Kaufland radno vrjieme blagdani:                                                        ut. 24.12.13, 07.00 – 16.00   Kaufland radno vrjieme blagdani ut. 24.12.13, 07.00 – 16.00
sr. 25.12.13.  Zatvoreno     sr. 25.12.13, Zatvoreno  
če. 26.12.13, 07.00 – 16.00   če. 26.12.13, 07.00 – 16.00
ut. 31.12.13, 07.00 – 16.00   ut. 31.12.13, 07.00 – 16.00
sr. 01.01.14. Zatvoreno     sr. 01.01.14. Zatvoreno
Kaufland Kaufland
Jablanska 80 Mate Vlašića 55
10000 Zagreb 52440 Poreč
Tel.: 01 / 4593 960 Tel.: 052 / 887 270
po. – su. 07.00 – 22.00 po. – su. 07.00 – 22.00
ne. 07.00 – 20.00 ne. 07.00 – 21.00
Kaufland radno vrjieme blagdani        ut. 24.12.13. 07.00 – 16.00   Kaufland radno vrjieme blagdani ut. 24.12.13. 07.00 – 16.00
sr. 25.12.13, Zatvoreno     sr. 25.12.13, Zatvoreno  
če. 26.12.13, 07.00 – 16.00   če. 26.12.13, 07.00 – 16.00
ut. 31.12.13, 07.00 – 16.00   ut. 31.12.13, 07.00 – 16.00
sr. 01.01.14, Zatvoreno     sr. 01.01.14, Zatvoreno
Kaufland Kaufland
Vile Velebita 6 Jurja Žakna 3
10040 Zagreb 52100 Pula
Tel.: 01 / 2902 210 Tel.: 052 / 650 910
po. – su. 07.00 – 23.00 po. – su. 07.00 – 22.00
ne. 07.00 – 20.00 ne. 07.00 – 21.00
Kaufland radno vrjieme blagdani  ut. 24.12.13, 07.00 – 16.00   Kaufland radno vrjieme blagdani  ut. 24.12.13, 07.00 – 16.00
sr. 25.12.13, Zatvoreno     sr. 25.12.13, Zatvoreno  
če. 26.12.13, 07.00 – 16.00   če. 26.12.13, 07.00 – 16.00
ut. 31.12.13, 07.00 – 16.00   ut. 31.12.13, 07.00 – 16.00
sr. 01.01.14, Zatvoreno     sr. 01.01.14, Zatvoreno
Kaufland Kaufland
Antuna Šoljana 43 Trg Josipa Broza 5
10000 Zagreb 47000 Karlovac
Tel.: 01 / 3669 560 Tel.: 047 / 609 210
po. – su. 07.00 – 22.00 po. – su. 06.00 – 23.00
ne. 07.00 – 20.00 ne. 07.00 – 20.00
Kaufland radno vrjieme blagdani   ut. 24.12.13, 07.00 – 16.00   Kaufland radno vrjieme blagdaniut. 24.12.13, 07.00 – 16.00
sr. 25.12.13, Zatvoreno     sr. 25.12.13, Zatvoreno  
če. 26.12.13, 07.00 – 16.00   če. 26.12.13, 07.00 – 16.00
ut. 31.12.13, 07.00 – 16.00   ut. 31.12.13, 07.00 – 16.00
sr. 01.01.14, Zatvoreno     sr. 01.01.14, Zatvoreno
Kaufland Kaufland
Bistrička 6 114. brigade 6
10360 Sesvete 21000 Split
Tel.: 01 / 2025 070 Tel.: 021 / 541 210
po. – su. 07.00 – 22.00 po. – su. 07.00 – 22.00
ne. 07.00 – 20.00 ne. 07.00 – 21.00
Kaufland radno vrjieme blagdaniut. 24.12.13, 07.00 – 16.00   Kaufland radno vrjieme blagdaniut. 24.12.13, 07.00 – 16.00
sr. 25.12.13, Zatvoreno     sr. 25.12.13, Zatvoreno  
če. 26.12.13, 07.00 – 16.00   če. 26.12.13, 07.00 – 16.00
ut. 31.12.13, 07.00 – 16.00   ut. 31.12.13, 07.00 – 16.00
sr. 01.01.14, Zatvoreno     sr. 01.01.14, Zatvoreno
Kaufland Kaufland
Lj. Posavskog 51 Miljenka Buljana 5
10410 Velika Gorica 21230 Sinj
Tel.: 01 / 6370 270 Tel.: 021 / 668 510
po. – su. 07.00 – 22.00 po. – su. 07.00 – 21.00
ne. 07.00 – 20.00 ne. 07.00 – 20.00
Kaufland radno vrjieme blagdaniut. 24.12.13, 07.00 – 16.00   Kaufland radno vrjieme blagdaniut. 24.12.13, 07.00 – 16.00
sr. 25.12.13, Zatvoreno     sr. 25.12.13, Zatvoreno  
če. 26.12.13, 07.00 – 16.00   če. 26.12.13, 07.00 – 16.00
ut. 31.12.13, 07.00 – 16.00   ut. 31.12.13, 07.00 – 16.00
sr. 01.01.14, Zatvoreno     sr. 01.01.14, Zatvoreno
Kaufland Kaufland
Ruševje 1 Vukovarska 10
10290 Zaprešić 22000 Šibenik
Tel.: 01 / 3315 810 Tel.: 022 / 460 870
po. – su. 07.00 – 22.00 po. – su. 07.00 – 22.00
ne. 07.00 – 20.00 ne. 07.00 – 21.00
Kaufland radno vrjieme blagdaniut. 24.12.13, 07.00 – 16.00   Kaufland radno vrjieme blagdaniut. 24.12.13, 07.00 – 16.00
sr. 25.12.13, Zatvoreno     sr. 25.12.13, Zatvoreno  
če. 26.12.13, 07.00 – 16.00   če. 26.12.13, 07.00 – 16.00
ut. 31.12.13, 07.00 – 16.00   ut. 31.12.13, 07.00 – 16.00
sr. 01.01.14, Zatvoreno     sr. 01.01.14, Zatvoreno
Kaufland Kaufland
Zagrebačka 67 Andrije Hebranga 2
10370 Dugo Selo 23000 Zadar
Tel.: 01 / 2770 210 Tel.: 023 / 234 210
po. – su. 07.00 – 21.00 po. – su. 07.00 – 22.00
ne. 07.00 – 20.00 ne. 07.00 – 21.00
Kaufland radno vrjieme blagdaniut. 24.12.13, 07.00 – 16.00   Kaufland radno vrjieme blagdaniut. 24.12.13, 07.00 – 16.00
sr. 25.12.13, Zatvoreno     sr. 25.12.13, Zatvoreno  
če. 26.12.13, 07.00 – 16.00   če. 26.12.13, 07.00 – 16.00
ut. 31.12.13, 07.00 – 16.00   ut. 31.12.13, 07.00 – 16.00
sr. 01.01.14, Zatvoreno     sr. 01.01.14, Zatvoreno
Kaufland Kaufland
Ul. gr. Wirgesa 2 / G Njemačka ulica 40
10430 Samobor 34000 Požega
Tel.: 01 / 3368 210 Tel.: 034 / 230 050
po. – su. 07.00 – 21.00 po. – su. 07.00 – 21.00
ne. 07.00 – 20.00 ne. 07.00 – 20.00
Kaufland radno vrjieme blagdaniut. 24.12.13, 07.00 – 16.00   Kaufland radno vrjieme blagdaniut. 24.12.13, 07.00 – 16.00
sr. 25.12.13, Zatvoreno     sr. 25.12.13, Zatvoreno  
če. 26.12.13, 07.00 – 16.00   če. 26.12.13, 07.00 – 16.00
ut. 31.12.13, 07.00 – 16.00   ut. 31.12.13, 07.00 – 16.00
sr. 01.01.14, Zatvoreno     sr. 01.01.14, Zatvoreno
Kaufland Kaufland
Zagrebačka 49A Sajmište 2
44000 Sisak 33000 Virovitica
Tel.: 044 / 527 210 Tel.: 033 / 801 710
po. – su. 07.00 – 21.00 po. – su. 07.00 – 22.00
ne. 07.00 – 20.00 ne. 07.00 – 20.00
Kaufland radno vrjieme blagdaniut. 24.12.13, 07.00 – 16.00   Kaufland radno vrjieme blagdaniut. 24.12.13, 07.00 – 16.00
sr. 25.12.13, Zatvoreno   sr. 25.12.13, Zatvoreno  
če. 26.12.13, 07.00 – 16.00   če. 26.12.13, 07.00 – 16.00
ut. 31.12.13, 07.00 – 16.00   ut. 31.12.13, 07.00 – 16.00
sr. 01.01.14, Zatvoreno   sr. 01.01.14, Zatvoreno
Kaufland Kaufland
Ulica J. R. Kira 40 M. Benkovića 34
31000 Osijek 35400 Nova Gradiška
Tel.: 031 / 582 410 Tel.: 035 / 330 270
po. – su. 07.00 – 22.00 po. – su. 07.00 – 21.00
ne. 07.00 – 20.00 ne. 07.00 – 20.00
Kaufland radno vrjieme blagdaniut. 24.12.13, 07.00 – 16.00   Kaufland radno vrjieme blagdaniut. 24.12.13, 07.00 – 16.00
sr. 25.12.13, Zatvoreno     sr. 25.12.13, Zatvoreno  
če. 26.12.13, 07.00 – 16.00   če. 26.12.13, 07.00 – 16.00
ut. 31.12.13, 07.00 – 16.00   ut. 31.12.13, 07.00 – 16.00
sr. 01.01.14, Zatvoreno     sr. 01.01.14, Zatvoreno
Kaufland Kaufland
Priljevo 209 V. Paljetka 4
32000 Vukovar 43000 Bjelovar
Tel.: 032 / 452 270 Tel.: 043 / 225 400
po. – su. 07.00 – 21.00 po. – su. 07.00 – 22.00
ne. 07.00 – 20.00 ne. 07.00 – 20.00
Kaufland radno vrjieme blagdaniut. 24.12.13, 07.00 – 16.00   Kaufland radno vrjieme blagdaniut. 24.12.13, 07.00 – 16.00
sr. 25.12.13, Zatvoreno     sr. 25.12.13, Zatvoreno  
če. 26.12.13, 07.00 – 16.00   če. 26.12.13, 07.00 – 16.00
ut. 31.12.13, 07.00 – 16.00   ut. 31.12.13, 07.00 – 16.00
sr. 01.01.14, Zatvoreno     sr. 01.01.14, Zatvoreno
Kaufland Kaufland
Lapovačka 15 Kn. Lj. Posavskog 32
32100 Vinkovci 44320 Kutina
Tel.: 032 / 343 430 Tel.: 044 / 692 27
po. – su. 07.00 – 22.00 po. – su. 07.00 – 21.00
ne. 07.00 – 20.00 ne. 07.00 – 20.00
Kaufland radno vrjieme blagdaniut. 24.12.13, 07.00 – 16.00   Kaufland radno vrjieme blagdaniut. 24.12.13, 07.00 – 16.00Kaufland radno vrjieme blagdani
sr. 25.12.13, Zatvoreno     sr. 25.12.13, Zatvoreno  
če. 26.12.13, 07.00 – 16.00   če. 26.12.13, 07.00 – 16.00
ut. 31.12.13, 07.00 – 16.00   ut. 31.12.13, 07.00 – 16.00
sr. 01.01.14, Zatvoreno     sr. 01.01.14, Zatvoreno
Kaufland Kaufland
Franje Račkog 95 Nas. Slavonija II k. br. 5
31400 Аakovo 35000 Slavonski Brod
Tel.: 031 / 840 210 Tel.: 035 / 405 270
po. – su. 07.00 – 21.00 po. – su. 07.00 – 22.00
ne. 07.00 – 20.00 ne. 07.00 – 20.00
Kaufland radno vrjieme blagdaniut. 24.12.13, 07.00 – 16.00   Kaufland radno vrjieme blagdaniut. 24.12.13, 07.00 – 16.00
sr. 25.12.13, Zatvoreno     sr. 25.12.13, Zatvoreno  
če. 26.12.13, 07.00 – 16.00   če. 26.12.13, 07.00 – 16.00
ut. 31.12.13, 07.00 – 16.00   ut. 31.12.13, 07.00 – 16.00
sr. 01.01.14, Zatvoreno     sr. 01.01.14, Zatvoreno

Slična radna vremena

By: RadnoVrijeme.info Radno vrijeme info vam donosi sva radna vremena trgovina, tvrtki i institucija na jednom mjestu.